Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van basisschool de Wereldwijzer. Door de website te gebruiken stemt de bezoeker in met deze disclaimer. ZORGVULDIGHEID Basisschool de Wereldwijzer heeft bij de samenstelling van de informatie op deze website grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden op de website voorkomen, kan de inhoud onvolledig zijn of kan de informatie (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Basisschool de Wereldwijzer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid / onjuistheid van de aangeboden informatie of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website. SITES VAN DERDEN Deze website heeft hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. Basisschool de Wereldwijzer heeft geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt en is daarom daar niet verantwoordelijk voor. GEBRUIK VAN DE INFORMATIE Het auteursrecht op deze website berust bij basisschool de Wereldwijzer of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan basisschool de Wereldwijzer. Het kopiëren, downloaden, vermenigvuldigen en/of bewerken van de informatie is op deze website dan ook alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door basisschool de Wereldwijzer.
Cookie instellingen